wz


 Dům s vyhlídkou na Kolonádu, není to jedinečné.

04