wz
        
         2.března 2007

         Krátce před zahájením schůze oddílu se sešlo členstvo
         výboru oddílu SK Hubertus aby připravilo plán schůze.
         Letošní sezonu bychom opět zahájili s "čistým stolem"
         a tak se od 18:00 opravdu schůzovalo tak jak to má
         být. Bylo předneseno několik připomínek a návrhů,
         nastíněn plán činnosti pro letošní sezonu a bylo připomenuto
 že nás letos opět čeká Světový pohár ve sjezdu v rámci Kanoe Mattoni, kdy se jako každý rok                 
     očekává od členů vyšší nasazení v přípravě a i během celé akce která letos oslaví již 10. výročí.                    


Členové výboru zahájili přípravné jednání na nadcházející schůzi již v 17:30.

V 18:00 jsme již byli v plném počtu a tak schůzování bylo zahájeno podle plánu.
  
Předseda oddílu přednesl návrh jednání schůze a po schválení bylo přečteno jak oddíl hospodařil v roce 2006.
  
V další diskuzi přednesl některé podnětné návrhy Petr Janda a připojil se i Pepa Maleček.
S podnětnými návrhy přišli i další členové oddílu Martin Buchtel a Karolína Nováčková.
O návrzích bylo diskutováno a z diskuze byl proveden zápis který by se měl definitivně zanést do stanov oddílu.
Je třeba opět připomenout, že kontakty na členy oddílu bývají mnohdy nerealizovatelné, není spojení nebo je změna
čísla nebo není na zprávu odpovězeno /potvrzeno/ a proto o veškerých důležitých akcích budou napříště členi
oddílu informováni prostřednictvím webových stránek a to vždy zvýrazněně na hlavní stránce.


Nakonec jsme se před rozchodem zvěčnili na památku.

www.skhubertus.com