wz
            


       
 
         
Snímek byl pořízen naším agentem v Tedražicích právě 
           v sekundách kdy byla Cendisova loďka expedována
           k jeho rukám a protože "Cendys" - Dušan Maceček -
                      je VIP zákazník Fy.GALASPORT
          tak obrázek jeho loďky před vyskladněním a pak
          při navazováni na kurýrní auto byl nutný jako dokument.
                         Děkuji Vláďovi Galuškovi za spolupráci.


10. října 2007 - 9:00 - expedice lodí9:30 - před Fy.GALASPORT

www.skhubertus.com