wz
 
 


Kategorie K1
  1. Buchtel Michal  1472    4      
  2.Buchtel Martin    1264         9     
  3. Lepík Filip              807       41     
    4.Tůma Martin          778      
47       
 5. Maceček Dušan   518      
75    
6. Lepík Vlastimil      245     152   
7. Sýkora Michal       187  
  175   
8. Sýkora Tomáš        67    
263   
9. Neuwirth Josef      58     
272  
    10. Maleček Josef        19     
328         
                                                                body     
umístění v žebříčku     
 
Do žebříčku byly zařazeni jen závodníci
 kteří minimálně dvakrát získali body.


Kategorie C1

    1. Nováček Michal   446       21
         2. Červenka Jaroslav    51       114  
         3. Mulač Oldřich             47        
118
             4.Sýkora Jaroslav        47       
118   

                                                                                 body    umístění v žebříčku


Kategorie K1ž

1. Karolina Nováčková
   203     43
  2. Vanková Markéta         55     
78
                                                                                      body    umístění v žebříčku

Reichenauer Antonín 1098 b.  -   18 místo